IMG-20170401-WA0005 fb.jpg

Privacy statement


Verwerking en beveiliging van persoonsgegevens


Wanneer u een boeking maakt om bij ons verblijven, hebben wij bepaalde gegevens van u nodig. Ook in andere gevallen, zoals bij informatieaanvragen en het bezoeken van onze websites, verwerken wij gegevens.

Hieronder staat meer uitgebreid beschreven welke gegevens wij kunnen verwerken en wat wij daar mee doen.
 

Wat willen wij van u weten?


Voor-, achternaam en geslacht
Om u in onze verdere communicatie persoonlijk te kunnen aanspreken, gebruiken we graag uw persoonlijke gegevens. Deze zijn vanzelfsprekend ook nodig om uw boeking te kunnen registreren en de gegevens op te nemen in het nachtregister.

Adres
De meeste boekingsgegevens sturen wij u per e-mail op. Maar sommige informatie sturen wij naar uw (t)huisadres toe.

Telefoonnummer
Het kan zijn dat wij contact met u moeten opnemen over uw boeking.

E-mailadres
U krijgt een e-mail over uw reservering, factuur en boekingen die u hebt gemaakt. Nieuwsbrieven ontvangt u ook per e-mail. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer dan kunt u zich gemakkelijk uitschrijven via de link in de nieuwsbrief.

IP-adres
Op internet kijken we mogelijk naar uw IP-adres.

Verder gebruiken wij uw gegevens voor het volgende


Partners
Uw gegevens worden doorgegeven aan organisaties die activiteiten verrichten in verband met uw boeking. Dit betreft bijvoorbeeld de verzekeringsmaatschappij indien u een reis- of annuleringsverzekering heeft afgesloten.

Nieuwsbrieven
U kunt nieuwsbrieven en andere aanbiedingen van ons ontvangen. Ontvangt u liever geen nieuwsbrieven en aanbiedingen meer dan kan kunt u zich steeds uitschrijven via de link in de nieuwsbrief. U kunt ons dit ook laten weten door een kaartje te sturen aan: Recreatiebedrijf De Koevoet, Troelstraweg 17, 8524 DK Teroele of door een e-mail te sturen.

Nachtregister
Bij het verblijf op De Koevoet dient u een zogenoemd nachtregisterformulier in te vullen. De gegevens van u en uw reisgezelschap worden verwerkt ten behoeve van de betreffende gemeente, onder meer voor het geval van calamiteiten. De gegevens kunnen in onze systemen worden verwerkt.

Vordering gegevens
Onder omstandigheden zijn we gehouden om persoonsgegevens door te geven aan relevante instanties. In verband met (internationale) sanctiewetgeving kan het onder omstandigheden ook voorkomen dat wij uw gegevens delen met bijvoorbeeld financiële instellingen.

Contact, inzage, wijzigen of verwijderen gegevens en klachten


Op verzoek zullen wij u aangeven of wij persoonsgegevens van u verwerken. Verder kunt u deze gegevens onder omstandigheden opvragen, verbeteren, aanvullen, verwijderen of afschermen, bijvoorbeeld als deze feitelijk onjuist zijn.

Via Contact kunt u contact met ons opnemen.

Mocht u een klacht hebben ten aanzien van de verwerking van uw persoonsgegevens dan kunt u zich ook richten tot de relevante overheidsautoriteit (Autoriteit Persoonsgegevens).

 

Bewaartermijnen

We zullen uw persoonsgegevens bewaren zo lang dat redelijkerwijs nodig is voor de doeleinden zoals beschreven in dit document. Op basis van onder meer wetgeving kan het echter nodig zijn dat wij gegevens langer bewaren.

 

Grondslagen

Op basis van wetgeving moeten wij aangeven welke zogenaamde grondslagen gebruikt worden bij de verwerking van uw persoonsgegevens. Daarbij wordt hoofdzakelijk gekeken naar de verwerking van gegevens op basis van 1) een overeenkomst, 2) in verband met een gerechtvaardigd belang van Recreatiebedrijf De Koevoet, 3) een gegeven toestemming en 4) in verband met een wettelijke plicht.

Uw gegevens gebruiken wij hoofdzakelijk in verband met uw boeking en dus op basis van een overeenkomst met u. Uw boeking wordt geregistreerd en wij doen er verder alles aan om uw verblijf zo aangenaam mogelijk te maken. Aanvullende contactmomenten, zoals reviews, marketingactiviteiten en het registreren en analyseren van uw handelingen geschiedt in verband met een gerechtvaardigd belang van Recreatiebedrijf De Koevoet. U kunt zich ook zelf inschrijven voor een nieuwsbrief. In dat geval geeft u ons toestemming om uw gegevens hiervoor te gebruiken. Verder zijn wij wettelijk verplicht om uw gegevens op te nemen in het nachtregister.

 

Beveiliging gegevens

Wij maken voor de beveiliging van door ons verwerkte persoonsgegevens gebruik van uitgebreide veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot deze gegevens.


Wijzigingen

Recreatiebedrijf De Koevoet behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacy notice. Check daarom regelmatig het privacy notice voor een update.